MTU奔驰(德国品牌)
分类: EP型止水带  发布时间: 2010-06-19 06:22 
橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带

MTU奔驰(德国品牌)
价格 : ¥150.00
运费 : ¥0.00
数量 :
MTU奔驰(德国品牌)
功率(容量)范围:
MTU奔驰 (50Hz): 额定功率220KW~2400KW (275KVA~3000KVA)
MTU奔驰 (60Hz): 额定功率220KW~3000KW (275KVA~3750KVA)
功率说明:
额定功率:可24小时连续运行,每运行12小时可累计1小时过载不大于10%
备用功率:为应急用最大功率极限值,即为断油功率(为额定功率的1.1倍)
单位说明:
KW千瓦 指 :设备所消耗的有功功率
KVA千伏安指:设备所容载的视在功率(容量)
功率因数COS¢:0.8;对应1KW = 1.25KVA(或 1KVA = 0.8KW

 

上一产品:没有了
下一产品:没有了